Inventúra a evidencia majetku

Prehľadná evidencia majetku a príprava podkladov pre účtovnú uzávierku
Evidencia majetku: krátkodobého, hmotného

Všetko, čo máte, vám zrátame. Vďaka vlastným softvérom, vyškoleným pracovníkom a potrebnému know-how, navyše jednoducho a rýchlo.


S čím môžete rátať?

 • Pomôžeme vám vytvoriť vnútropodnikovú smernicu pre inventarizáciu majetku
 • Označíme hmotný majetok inventarizačnými štítkami s čiarovými kódmi, uľahčia inventarizáciu do budúcnosti a sprehľadnia pohyb majetku v rámci firmy
 • Spracujeme výsledok inventúry do prehľadného reportu
 • Výsledok inventarizácie budete mať k dispozícii do 2 hodín po ukončení
 • Ako tretia strana vám zabezpečíme objektívny výstup
 • Neprídete o zisk, pretože vaši zamestnanci sa môžu venovať svojim zvyčajným činnostiam

Chcete sa
spýtať viac?

  Asistovaná inventúra: skladu, predajní

  Asistovaná inventúra

  Poskytneme vám kvalifikovaných pracovníkov na vykonanie inventúry vo vlastnej réžii